Skagen Bios bestyrelse og vedtægter

Efter generalforsamlingen den 25. marts 2024 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand Birgitte Remmen - kontakt 
Næstformand Hans Christian Sloth 
Kasserer Birgit Levorsen
Sekretær Birte Fisker
Medlem Mette Christensen

Suppleanter: Lone Møller og Per Clausen

Medlemsvalgt revisor: Anne Marie Pedersen

 

Fra årets generalforsamling

Fotos: Søren Schnoor